WAŻNY KOMUNIKAT

Ze względu na stan zagrożenia koronawirusem przyjęcia w poradni odbywają się również online.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu sekretariatu: 519 546 197

 

Poradnictwo psychologiczne

To jedna z form pomocy psychologicznej, zasadniczo zaadresowana do osób zdrowych, ale doświadczających różnego rodzaju kryzysów (...)
więcej

Psychoterapia indywidualna

To specjalistyczna forma pomocy psychologicznej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem (...)
więcej

Psychoterapia rodzin

Jest formą pomocy psychologicznej, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina stanowi całościowy system (...)
więcej

 

Psychoterapia par

Psychoterapia par dotyczy pomocy psychologicznej związkowi dwojga osób (zazwyczaj małżonków). Terapeuta poprzez obserwację komunikacji (...)
więcej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, jest skierowana do osób, które aktualnie przeżywają różnego rodzaju kryzysy (...)
więcej

Diagnoza psychologiczna

Wiąże się z zastosowaniem testów psychologicznych, które pozwalają opisać osobowość badanego pod odpowiednim kątem (...)
więcej

 

Psychoedukacja

Stanowi edukację odnośnie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osób zarówno zdrowych, jak i cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i somatyczne (...)
więcej

Działalność szkoleniowa

Poradnia organizuje, również na zamówienie, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla różnych grup (małżonków, dorosłych, młodzieży, duchownych) (...)
więcej

Poradnia

Poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00
Tel.: 519 546 197

Regularna pomoc psychologiczna

W ramach poradni działają również gabinety psychoterapii i pomocy psychologicznej (zobacz: psychoterapia długoterminowa) świadczące profesjonalną regularną pomoc psychologiczną. Psychoterapia oraz te formy pomocy, które mają charakter procesu (regularnych spotkań) podlegają osobnym ustaleniom i opłatom (zobacz: opłaty za terapię). Po wstępnych konsultacjach klient wraz z psychoterapeutą ustala tzw. „kontrakt terapeutyczny”.

1

Standardowy czas porady/konsultacji wynosi 45 minut.


2

Pomoc udzielana jest osobom pełnoletnim; dzieciom i młodzieży pod opieką lub za pisemnie udzieloną zgodą rodziców.

3

Pojedyncze konsultacje udzielane są nieodpłatnie, w sekretariacie można złożyć darowiznę przeznaczoną na funkcjonowanie i rozwój poradni.

 

4

Osobną kwestią jest oferta poradni, którą stanowi regularna pomoc psychologiczna (np. psychoterapia), mająca charakter odpłatny.

5

Poradnia nie załatwia spraw urzędowych za pacjentów.


6

Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie udziela się porad.


 

W celu skorzystania z konsultacji/porady psychologicznej należy wcześniej umówić się na spotkanie pod numerem telefonu:

519 546 197

Poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00

Przystań
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna

prowadzona przez Katolicką Fundację Rodzina jest Najważniejsza, świadczy profesjonalną pomoc psychologiczną szeroko rozumianej rodzinie, zarówno małżonkom jak i osobom indywidualnym, a także duchownym. Głównym celem poradni jest wspieranie małżonków i rodziców w realizowaniu swojego powołania, pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz kształtowanie postaw prorodzinnych.

Pragniemy, aby „Przystań” była dla Was miejscem bezpiecznym, przestrzenią, w której możecie spotkać się ze sobą, ze swoim wnętrzem, możecie spróbować uwolnić się od pułapki zalegających krzywd. Przystań to metafora miejsca, do którego zmierzamy. Do celu nie dociera się od razu. Często trzeba pokonać liczne przeszkody, przedrzeć się przez wzburzone fale bólu i konfrontacji z prawdą. Przystań możemy odnaleźć też w sobie, o ile zdecydujemy się na odbudowę swojego życia wewnętrznego. Przystań to również miejsce bezpieczne, z którego mamy wyruszyć dalej, by tworzyć więzi, podejmować życiowe zadania, realizować powołanie.

Przystań to także synonim zatrzymania. Przystań, czyli zatrzymaj się! Zapytaj, dokąd gonisz, przed czym uciekasz?

Tworzymy zespół chrześcijańskich profesjonalistów - psychologów, psychoterapeutów, doradców i interwentów kryzysowych. Osoby pracujące w poradni działają pod stałą superwizją. Naszą posługę opieramy na chrześcijańskim rozumieniu człowieka, którego chcemy wspierać w jego całościowym rozwoju – psychicznym, duchowym i społecznym. Udzielając pomocy psychologicznej pozostajemy otwarci na sferę duchową człowieka.

Zespół

psycholog, psychoterapeuta
kierownik poradni

Ksiądz Archidiecezji Katowickiej, dr teologii duchowości, psycholog, psychoterapeuta, kierownik „Przystani” – Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej. W 2018 roku ukończył całościowe szkolenie na Studium Psychoterapii Integratywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

W 2016 r. ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora z teologii duchowości. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją. Pomaga w formacji alumnów w seminariach duchownych oraz Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Pracuje również jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty z różnych dziedzin psychologii. Jego zainteresowania naukowe związane są m.in. z: badaniami psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań życia duchowego, relacji duchowości z psychologią, a także psychologicznych aspektów przebaczania. Związany z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz z ruchem Focolare. Prowadzi rekolekcje dla młodzieży i dorosłych połączone z warsztatami psychologicznymi.

Zakres pomocy psychologicznej ks. Krzysztofa Matuszewskiego obejmuje m.in.: zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia nastrojów (depresje), doświadczenie kryzysu, traumy, PTSD, utratę bliskiej osoby, poczucie krzywdy, syndromu dorosłych dzieci alkoholików (DDA), trudności w relacjach, codziennym funkcjonowaniu, zaburzenia osobowości.

interwent kryzysowy, poradnictwo psychologiczne

Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, a także roczny kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej w Warszawie dotyczący również towarzyszenia duchowego. Brała udział w szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii systemowej. Od 2016 r. współprowadzi rekolekcje z warsztatami psychologicznymi. Jest członkiem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, w którym zajmuje się m.in. towarzyszeniem duchowym. Udziela pomocy psychologicznej osobom w szeroko rozumianym kryzysie: przemoc, żałoba, trauma, lęk, samotność, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, itp. Zaprasza również osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie, zmagające się z konfliktami wewnętrznymi. Wspomaga młodzież mającą problemy związane z dorastaniem, szukającym swojego miejsca w życiu, mającą trudności edukacyjne. Wspiera w pokonywaniu konfliktów i trudności rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych. Pomaga w zakresie życia modlitwy, trudności duchowych, problemów sumienia.

Pracuje tylko z osobami zdrowymi (młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny).

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, dr nauk o zdrowiu. W 2008 roku ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami oraz osobami dorosłymi w zakresie:
- kryzysów rozwojowych,
- kryzysów i trudności wychowawczych,
- kryzysów małżeńskich,
- zaburzeń psychosomatycznych.

psycholog

Psycholog, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma tzn. Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą).

Doświadczenia zawodowe:

  • 1989 – 1997r.: psycholog i terapeuta w stacjonarnym Ośrodku Leczenia Odwykowego w Katowicach – Szopienicach, pracował z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami
  • 2000 -2015r.: psycholog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach, pracował z małżeństwami kandydującymi do adopcji.
  • 2009 – 2011r.: psycholog prowadzący w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidulane dla księży diecezjalnych i zakonnych pełniących funkcję wychowawców w seminariach duchownych, postulatach i nowicjatach zakonnych
  • 2010r. do nadal: wykładowca w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego
  • 2012r. do nadal: psycholog w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań”
  • 2018r. do nadal: psycholog prowadzący w Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej konsultacje indywidualne dla osób zdrowiejących w oparciu o program Dwunastu Kroków AA

Metody jakimi się kieruje w pomaganiu:

  1. Psychoterapia humanistyczna, która opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. Terapia ta ma charakter niedyrektywny i koncentruje się na aktualnym stanie osoby, czyli na „tu i teraz”. Psychoterapeuta nie jest ekspertem, tylko raczej towarzyszem wspólnej podróży.
  2. Psychoterapia egzystencjalna, która skupia się wokół takich tematów jak: sens życia, wolność i odpowiedzialność, wartości, samotność, śmierć. Podejście egzystencjalne uznaje, że skoro egzystencja człowieka jest skończona, to aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa i spełnienia, istotna jest świadomość jej przemijalności.
  3. Logoterapia – według tego podejścia odnalezienie w życiu głębokiego poczucia sensu, jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka. Ten nurt opiera się na założeniu, że człowiek jest wewnętrznie wolny, czyli może decydować o jakości swoich przekonań, zasad i postaw wobec świata. Logoterapia postrzega człowieka nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.

Prywatnie: urodzony w 1965r., żonaty od ponad 30 lat, ojciec trójki dorosłych dzieci, dziadek Juliusza i Anieli.

psycholog

Doktor psychologii, doradca życia rodzinnego, absolwent podyplomowych studiów rodziny oraz diagnostyki psychologicznej. Ukończył kurs treningu umiejętności interpersonalnych oraz szkolenie podstawowe z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Poradni Życia Rodzinnego. Pracuję jako asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach pracy prowadzi zajęcia i treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego. W badaniach naukowych zajmuje się psychologią relacji interpersonalnych, agresywnością i umiejętnościami interpersonalnymi.

psycholog, psychoterapeuta

Doktor psychologii, psychoterapeuta, członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, wykładowca akademicki. Zainteresowania zawodowe: psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, psychologia kliniczna dziecka, więź i przywiązanie, psychologia rodziny, mowa i jej zaburzenia. Pracuje z dziećmi, dorosłymi, młodzieżą. Obszary pracy: poradnictwo psychologiczne, psychoterapia rodzin, par, indywidualna dorosłych, młodzieży.

psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii integratywnej w Szkole Psychoterapeutów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Pedagog (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), doradca rodzinny i mediator sądowy (Uniwersytet Śląski w Katowicach), bioetyk (UPJPII w Krakowie).

Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy małżeństwom i rodzinom, pracując w Poradni Życia Rodzinnego. Udziela pomocy terapeutycznej osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i rodzinne oraz narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa. Prowadzi konsultacje i doradztwo dotyczące trudności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, budowania więzi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską w nurcie integratywnym, łącząc przede wszystkim podejście psychodynamiczne z wykorzystaniem technik ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) oraz poznawczo-behawioralne.

Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii integratywnej (opartej na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym) w ramach Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Pedagog o specjalności pedagogika społeczna, ukończone Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi oraz rodzinami, szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (życiowych, rodzinnych, relacyjnych, wychowawczych, uzależnieniach). Doświadczenie zawodowe nabywała jako pracownik socjalny, asystent rodziny oraz specjalista pracy z rodziną w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie, asystent osoby bezdomnej w placówce wsparcia dla osób bezdomnych, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz realizator programów edukacyjnych przygotowujących osoby i rodziny do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.